Welkom op de webstek van de Groene Apen. Hier kunnen bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra die willen werken rond ecologie en duurzaamheid terecht voor inspiratie, instrumenten en ondersteuning.

Groene Apen ?

Inspiratie

De ecocoachen van GC 't Heilaar

Sinds Groene Apen is GC 't Heilaar niet één maar liefst drie ecocoachen rijk. De ecocoachen zijn personeelsleden die onderzoeken hoe een afgebakend deel van de werking van het centrum op een meer duurzame wijze georganiseerd kan worden.

Eco-technieken in CC Muze

Interne milieuzorg
Bij CC Muze in Heusden-Zolder gaat veel aandacht naar energiezuinige technieken. Er werden lichtsensoren in de toiletten geplaatst en nieuwe spoelingen op het sanitair die veel minder waterverbruik tot gevolg hadden.

Project Boekenboom in Bibliotheek Kortrijk

Publiekswerking
Stakeholders
De Kortrijkse bibliotheek koopt jaarlijks zo'n 10.000 boeken aan. Hoewel boeken uitlenen sowieso een duurzame aanpak is, wil de bib haar impact op het milieu zoveel mogelijk verkleinen. Daarom werd in de Bibliotheekweek 2011 het project 'Boekenboom' gelanceerd.